Nerdconomy performance- en penetratietesten

Software performancetesten

Vaak vergeten, vaak onderschat en nog veel vaker veel te laat mee begonnen, Performancetesten begint al vroeg:

Wat zijn de gebruikersrequirements?
Wat zijn de te verwachten infrastructuur requirements?
Hoe veel gebruikers gaan met het systeem werken?

 

Nerdconomy Performancetesten

Als die vragen ingevuld kunnen worden moeten de performancetesten zelf ontworpen en ontwikkeld worden, moet er gezocht worden naar testdata, de juiste tooling voor het systeem, de juiste vorm van load-verdeling.

Performancetesten - Penetratietesten


Tijdens de uitvoer van de tests gaan we het hebben over de performancetest-typen, zoals een spike-test, duur-test (soak-test), een test onder “reguliere” load, een test onder verhoogde load. Maar ook moet er gekeken worden hoe het systeem bijvoorbeeld met erg lage load omgaat.

Met al deze vraagstukken kan Nerdconomy helpen, zowel met de requirements als met de invulling en uitvoering van de tests!

Performance requirements

Performancetesten is meer dan enkel load en performance. We ondersteunen ook bij onderzoek naar performance problemen. Troubleshooten op netwerk, applicatie en database niveaus om zo te zorgen dat de applicatie optimaal functioneert.

Een van de fundamentele uitdagingen zal allereerst zijn: het duidelijk krijgen van wat verstaan wordt onder goede performance. Ook hier ondersteunen wij in het definieren van de requirements, door samen met de eindgebruiker te kijken wat acceptabel is.

Performance requirements conversatie

Performancetest diensten

Naast eventueel maatwerk bieden we ook een aantal standaard performancetest pakketten aan: