Nerdconomy performance- en penetratietesten

Test je netwerk en applicaties regelmatig op kwetsbaarheden en verouderde software!​

Wat is een penetratietest of pentest?

“Een penetratietest, ook wel pentest, is een toegestane, gesimuleerde aanval op uw computer systeem waarbij gezocht wordt naar beveiligingslekken of zwaktepunten waarmee potentieel toegang verkregen kan worden tot uw data of uw systemen.”

Er wordt bij penetratietesten al snel gedacht aan websites en webshops. Maar ook het kantoornetwerk met daarin bijvoorbeeld de interne servers, routers, switches en werkstations kunnen we met een penetratietest doorlichten.

Hoe werkt een penetratietest

Tijdens de penetratietest wordt, net als bij de security scan een applicatie gevalideerd op de OWASP top 10 kwetsbaarheden, waarbij naast de validatie ook gekeken wordt naar de potentiële exploitabilitieit van de bevindingen.

Nerdconomy Penetratietest

Dit geldt voor zowel bevindingen op de applicatie als op onderliggende infrastructuur. Voorwaardelijk voor de penetratietest is dat deze wordt uitgevoerd op de “doel infrastructuur”, met andere woorden op de infrastructuur zoals de eindgebruiker deze ook zal ervaren.

software security

Zekerheid van veiligheid door een pentest

 

Wanneer je op zoek bent naar meer zekerheid, meer rust in het IT landschap en duidelijkheid waar je staat en wat je moet doen om nog veiliger te zijn voor je klanten, neem contact op en kijk hoe we samen een penetratitest bij jou kunnen uitvoeren! Het resultaat van de penetratietest is meer dan alleen een rapportage. Na de penetratietest is je organisatie in staat beveiligingsverbeteringen door te voeren op basis van onze aanbevelingen en bevindingen. De rapportage komen we graag persoonlijk toelichten, waar nodig kunnen we eventuele kwetsbaarheden ook aantonen aan de ontwikkelaars of systeem-engineers om hen zo inzicht te verschaffen hoe het uitbuiten plaats vindt.

Hertest van de oplossing

Nadat de bevindingen zijn opgelost is het natuurlijk zaak om dit ook aan te tonen. Een hertest, van specifieke items, doen we altijd op verzoek. Naar aanleiding van deze hertest zal de rapportage aangepast worden om de meest recente situatie weer te geven.

 

Penetratietesten

Doorlooptijd

Van intake tot rapportage is de doorlooptijd van de penetratietest gemiddeld 6 weken. Lees hier verder voor een specifieker uitleg van het verloop van de test.